fbpx

PÁLYÁZATI ADATOK

Szoftver mint szolgáltatás KKV-k számára újszerű szoftverrel és üzleti modellelPályázat rövid leírása:

Célunk, a projekt, a szoftver, mint szolgáltatás (SaaS) modellszer≈± m≈±ködéshez szükséges feltételek létrehozása, a pályázati elvárásoknak megfelel≈ëen a jelenlegi, SaaS modellben is értékesített rendszerünk tudásának továbbfejlesztése, hogy az a valós KKV ügyfél elvárásokra választ tudjon adni.
Az eredményeket a tervezett marketing-stratégián és akciókon keresztül szeretnénk a célcsoporttal megismertetni.


A projekt tárgya, tevékenységei:

  • professzionális színvonalú és rendelkezésre állású szerver környezet kialakítása
  • a kapcsolódó ITIL-konform eljárások fejlesztése illetve egyes, alapvet≈ëen az adatvédelmet, adatbiztonságot, rendelkezésre állást javító eljárások továbbfejlesztése és a hiányzó eljárások kialakítása, használatba vétele,
  • a rendszer fejlesztése: biztosítani kell a jelenleg WinForms (Windows operációs rendszert és minimális kliens oldali telepítést igényl≈ë) alapokon futó szoftver internet böngész≈ëben való futtathatóvá tételét, a szolgáltatásba való belépés során minél több tevékenységnek az igénybe vev≈ë ügyfél oldalára való “áthelyezését”,
  • egyes, a kapcsolódó Pályázati kiírásban lév≈ë, jelen pillanatban nem létez≈ë vagy nem megfelel≈ë tudású modulok elkészítése/továbbfejlesztése,
  • marketing tevékenység végzése: melynek célja a szolgáltatásunk alapját képez≈ë TMS (10XONE) szoftverünk képességeinek, el≈ënyeinek megismertetése a lehetséges vev≈ëkkel, a képességeknek megfelel≈ë terméknévvel (brand) és megjelenéssel való alátámasztása, s megkülönböztetése, a szoftver mint szolgáltatás (SaaS) költséghatékonyságának és beruházási el≈ënyeinek bemutatása megcélzott KKV-körrel. Olyan árpolitikát alkalmazunk, amit a KKV-k meg tudnak fizetni, de nyereség-tartalmat is biztosít. A projekt lezárását követ≈ëen folytatjuk a marketinget, illetve a szoftver továbbfejlesztését: ez biztosítja a projekt eredményének fenntarthatóságát a tervezett árbevétel és eredmény alapján. A képz≈ëd≈ë nyereség legalább 50%-át hosszú távon a cégben tartjuk a fejlesztések finanszírozására.

A projekt tervezett megvalósításának ütemezése:

Kezdő időpont:2010.01.01
Megvalósulásnak tervezett napja:2011.04.30

Kedvezményezett neve, elérhetősége:

Taurus Development Kft.
1204 Budapest,
Szabadság u. 76
Adószám: 13783516-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-872976

Támogató szervezet:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.nfu.hu
1077 Budapest
Wesselényi u. 20 – 22.Közreműködő szervezet

MAG Zrt.
www.magzrt.hu
Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Informatikai Pályázatok Osztály
1139 Budapest
Váci út 83., Center Point 2. irodaház
Levelezési címe: 1539 Budapest, Postafiók 684.